Regulamin i informacje dla uczestników zajęć na sali

Regulamin

! Pod Regulaminem ważne informacje sanitarne dot. uczestnictwa w zajęciach od 1.07.2021 !

Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu Studia Tańca Hayfa oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe zwane dalej Studiem Tańca Hayfa, danych osobowych potrzebnych do zapisu, obsługi kursu oraz informowania o innych kursach i wydarzeniach z życia Studia Hayfa (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy, dane internetowe z FB czy Instagrama).

Regulamin jest dostępny w siedzibie Studia i na stronie internetowej www.hayfa.pl. 

Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestniczki kursów ze stosowania się do jego postanowień.

Regulamin podstawowy:

Regulamin: 

 1. Zajęcia odbywają się pod adresem: ul. 3 Maja 11a, 30-062 Kraków. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru osobistego na terenie obiektu.
 2. Na sali tanecznej obowiązuje obuwie zamienne, nie rysujące podłogi.
 3. Przed zajęciami proszę zgłaszać się u prowadzącej podając imię i nazwisko oraz czy korzysta się z karnetu czy z karty benefitowej, w przypadku posiadania karty należy ją odbić przed zajęciami.
 4. Koszt karnetu to 80zł za miesiąc nauki oraz 240zł za trzy miesiące. Okresowo występować mogą karnety i ceny promocyjne. Promocyjne karnety przypisane są do kursu i do jego czasu trwania a nie do ilości wejść.
 5. W uzasadnionych przypadkach można karnet zawiesić (dłuższa choroba, ciąża, delegacja) ale trzeba to zgłosić na początku okresu zawieszenia. Wszelkie nieobecności muszą być zgłaszane mailowo nie dalej niż 24h przed odwoływanym udziałem w zajęciach – w przeciwnym razie wejście zostanie uznane za odbyte. W karnecie 3 miesięcznym max liczba skutecznych odwołań to 4, w karnecie miesięcznym 2.
 6. Karnety kupuje się dokonując płatności na konto firmowe, przelew powinien być zatytułowany nazwiskiem oraz godziną zajęć na które się chodzi.
 7. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach wyznaczonych przez harmonogram. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć podając te informację do wiadomości na swojej stronie internetowej lub informując uczestniczki w inny sposób (mail lub telefon lub sms lub Facebook lub Instagram). Odwołanych zajęć nie wlicza się do karnetu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania startu grupy lub jej rozwiązania w związku ze spadkiem liczby osób w grupie lub siłą wyższą. Organizator zawiesza wtedy wykupione karnety lub zwraca proporcjonalnie do wykorzystania pieniądze za karnety.
 9. Studio ma możliwość zorganizowania zastępstwa za instruktorkę, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym kursantki zostaną poinformowane poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście lub poprzez Facebook.
 10. Zajęcia trwają 50min.
 11. Przychodząc na zajęcia oświadczasz, że Twój stan zdrowia Ci na to pozwala, w razie pytań zasięgnij porady lekarza. Jeśli chorujesz na coś co może wymagać interwencji podczas zajęć lub nie możesz wykonywać pewnych ćwiczeń poinformuj prowadzącą i nie wykonuj tych ćwiczeń. Kobiety w ciąży powinny zgłosić ten fakt mailowo przed zajęciami (jednorazowo) i biorą udział w zajęciach za zgodą swojego lekarza oraz na własną odpowiedzialność.
 12. Podając nam swoje dane, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne zgadzasz się na ich wykorzystanie w celu informowania Ciebie zarówno o bieżącym, jaki i o przyszłych kursach, promocjach i wydarzeniach w naszej szkole. Zawsze możesz się do Nas zwrócić z prośbą o usunięcie lub modyfikację danych (komunikacja mailowa). Zapis i uczestniczenie w zajęciach oznacza akceptację naszej polityki prywatności – dostępna na www.hayfa.pl.
 13. Jeśli na zajęciach robione są zdjęcia lub filmy/internetowa transmisja online, zgadzasz się na ich publikację przez Studio. Jeśli się nie zgadzasz – nie pozuj do nich i zgłoś to prowadzącej przed wykonaniem zdjęć/filmu.
 14. W szczególnych sytuacjach mogą funkcjonować regulaminy dodatkowe – uzupełniające lub zastępujące powyższe postanowienia.
 15. Osoby biorące udział w ramach Benefit/Multisport lub inne tego typu zobowiązane są do wpłaty zwrotnej kaucji w wysokości 30zł (cena wejścia jednorazowego). Kaucja przepada w razie nieodwołanej nieobecności (na min. 24h przed zajęciami). Kaucja jest zwrotna po zakończeniu kursu.

W razie pytań służymy pomocą.

Studio Tańca Hayfa

 

Przypominamy, że obowiązujące zasady RODO zostały opisane na stronie www.hayfa.pl i stanowią integralna część z profilem na Facebook oraz Instagram.

Profil na portalu Facebook oraz Instagram prowadzony przez Studio Tańca Hayfa markę firmy Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe jest publiczny. Administratorem danych osobowych, które zostawiasz odwiedzając nasz profil (np. imię i nazwisko, wizerunek, identyfikatory internetowe, komentarze, polubienia) jest Firma Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe w Krakowie przy ul.Beskidzkiej 22/5. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu efektywnego prowadzenia naszego profilu, przedstawiania Ci informacji o naszej ofercie handlowej i organizowanych wydarzeniach, a także w celach statystycznych i analitycznych. Pozostałe informacje o zasadach ochrony danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce Prywatności dostępne na www.hayfa.pl.

Dla ułatwienia omawiana treść poniżej:

Informacja Administratora Danych Osobowych – obowiązek informacyjny RODO

dla uczestników kursów w Studiu Tańca Hayfa będącego marką firmy Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe oraz dla odbiorców treści internetowych.

Szanowni Państwo. W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r. Rozporządzenia Unii Europejskiej, informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe NIP 676 228 14 43 z siedzibą w Krakowie przy ulicy Beskidzkiej 22/5.

Dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były u nas bezpieczne.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. RODO, a ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji, organizacji i promocji marketingowej kursów tańca oraz wszelkich eventów szkolnych. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest firma Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody. Przetwarzamy imię, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, twój adres email oraz numer telefonu – w zależności jakie dane nam udostępniłeś. Dodatkowo wyraziłeś zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Informujemy również o prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z Administratorem – Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: studio@hayfa.pl, telefonicznie: +48 517 311 872 .

Pozdrawiamy serdecznie,

Studio Tańca Hayfa

 

 

PROCEDURA SANITARNA WAŻNE!!!

W trosce o personel oraz klientów Studia Hayfa poniżej publikujemy informacje sanitarne. Znajdziecie tu opis oraz linki do źródeł pogłębiających dany temat. Prosimy zapoznaj się z tymi informacjami przed udziałem w zajęciach na sali.

 

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów Studia,
 2. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz,
 3. ograniczenie liczby kontaktów na terenie Studia,
 4. kompleksowe działanie dostosowane do sytuacji.

 

Regulamin Studia w czasie stanu epidemicznego (w uzupełnieniu do standardowego Regulaminu)

 

INSTRUKCJA SANITARNA (REGULAMIN DODATKOWY STUDIA HAYFA) DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ STACJONARNYCH NA SALI.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników oraz maksymalnego zminimalizowania ryzyka zakażenia a także ograniczenia liczby kontaktów na terenie studia, wdrożyliśmy poniższe zasady. Pracownicy Studia dokładają wszelkiej należytej staranności w celu ich przestrzegania o co prosimy także naszych klientów.

 

 1. Instrukcja sanitarna (Regulamin dodatkowy Studia Hayfa) dla uczestników zajęć stacjonarnych na Sali obowiązuje od 07.2021 do odwołania lub wprowadzenia zmian.
 2. Liczba osób na Sali: 1 osoba na 10m2 – do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione, które wyrażają zgodę na udokumentowanie tego faktu (aplikacja, zaświadczenie, inne).
 3. Maseczki jesteśmy zobowiązani nosić od chwili wejścia do szkoły (przekroczenie progu wejścia), na korytarzu, w toaletach, do momentu wejścia na salę ćwiczeń i rozpoczęcia ćwiczeń, gdzie możemy trenować taniec bez zakrywania nosa i ust.
 4. Zachowujemy bezpieczny odstęp 1,5 m między osobami.
 5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są w strefie wejścia oraz na sali tanecznej. Prosimy o użycie płynu przy wejściu, na sali i przy wyjściu. Prosimy nie dotykać rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu. Prosimy o ograniczenie dotykania powierzchni wspólnych jak np. parapety, poręcze, klamki.
 6. Przerwy techniczne między lekcjami (10 min), służą do wietrzenia sali i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach wspólnych. Sala będzie wietrzona w miarę możliwości w sposób ciągły.
 7. W celu uniknięcia skupisk ludzkich przy wymianie osób na lekcjach prosimy o przychodzenie na lekcje do szkoły 10min wcześniej i wychodzenie po lekcji ze szkoły także możliwie najszybciej. Jeśli jesteście przy szkole wcześniej lub chcecie porozmawiać po zajęciach (zachowując odstęp) zachęcamy do spędzenia tego czasu na terenie przed szkołą. Wchodzimy od strony restauracji, wychodzimy przez drzwi od tyłu budynku.
 8. W okresie epidemii nie udostępniamy szatni. Prosimy o przyjście na zajęcia w stroju lub założenie go na siebie w inny sposób przed zajęciami.
 9. Przed wejściem na salę należy zdjąć obuwie „zewnętrzne” i użyć zamiennego.
 10. Prosimy osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) o rozważenie decyzji o korzystaniu z zajęć na Sali – proponujemy także lekcje online.
 11. Nie możesz skorzystać z usługi jeśli:

– obserwujesz u siebie objawy choroby zakaźnej; w takim przypadku udaj się do domu i skorzystaj z teleporady medycznej,

– jesteś objęta kwarantanną lub izolacją,

– miałaś w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.

 1. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z usług szkoły należy odsunąć go jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.

Należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz zdezynfekować urządzenia/ przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.

Należy o zdarzeniu poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu.

Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/trenera,

 1. Pracownicy/trenerzy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia należy wydzielić obszar, w którym osoba będzie odseparowana od innych w odległości minimum 2 m z każdej strony.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ klient, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u klienta.

 1. Klienci przed wejściem do obiektu powinni zostać poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi jeśli:
 • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
 • są objęci kwarantanną lub izolacją,
 • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
 1. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/ fitness/wspinaczki należy odsunąć go jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
 2. Należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz zdezynfekować urządzenia/ przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.
 3. Należy o zdarzeniu poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu.
 4. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirusoraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

 

Zasady prawidłowego mycia rąk.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:

 • myj ręce ok. 30 sekund
 • rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
 • nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
 • dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
 • pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków
 • na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.

Więcej na https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę oraz rękawice.

Na załączonych infografikach oraz na: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Instrukcja jak skutecznie dezynfekować ręce.

Na załączonej poniżej infografice oraz więcej na: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad J

Studio Tańca Hayfa